INGURUGIROA ETA BERE ZAINTZAGAZ KONPROMETIDUTA GAGOZ!