Kudeaketa-Sistema Integratua

EMILIO CAMPUZANO LHIIak kalitatea, ingurumena eta laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistema integratuarekin jarraitzea erabaki du. Kudeaketaren kalitatea suspertzeko eta emaitza hobeak lortzeko tresna baliotsua da sistema hori, KSI siglen bidez ezaguna. Izan ere, kalitatearekin, ingurumenarekin eta laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia duten hainbat konpromiso bere gain hartu ditu ikastetxeak, “Kudeaketa Politika Integratuan” jasota daudenak (Kalitate-politika, Ingurumen-politika eta Laneko segurtasun-politika). Konpromiso hauek gure langileen eta publiko orokorraren eskura daude. Horretarako, behar bezala ezagutarazi ditugu ikastetxeko erakustokietan eta departamentuetan. Horregatik, eta UNE EN-ISO 9001:2015, UNE EN-ISO 14001:2015 eta UNE EN-ISO 45001:2018 arauetako baldintzak beteta, gure ikastetxeak ziurtagiri hauek ditu: