Matrikula

DATAK (bertaratuta bakarrik):


Idazkaritza ordutegia:


I FASEA – uztailaren 15etik, 19ra

Goizetan: 09:00etatik, 14:00ak arte


II FASEA – uztailaren 21a


Goizetan: 09:00etatik, 14:00ak arteIII FASEA – uztailaren 26 eta 27an

Goizetan: 09:00etatik, 14:00ak arte


EZOHIZKO EPEA – uztailaren 28 eta 29an

Goizetan: 09:00etatik, 14:00ak arte


BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA

Nortasun agiriaren originala eta fotokopia: NAN, NIE, Pasaportea, norberarena eta gurasoena kasu.

3 argazki karnet tamainakoak (ipini itzazu atzekaldean zure izen-abizenak).

Zikloaren SARBIDE-TITULUA edo agiria, orijinala eta fotokopia (DBH izan ezik).

Adingabekoak, aita, ama, tutore legala edo beraiek baimendutako nagusi batengandik lagunduta etorri behar dira (www.atxuri.net web orrian eskuragarria).

28 urte baino gutxiagoko ikasleek (hau da, 1994eko edo beranduagokoek), Eskola Aseguru ordainketaren abono-agiria (1,12€) sartu behar dute.

ESKOLA ASEGURURAKO BANKU DATUAK: IBAN: ES36 0182 1303 50 0018024666. Bankua: BBVA. Sartu beharrekoa: 1,12€. Adierazi: Izen-abizenak.