Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak – Erdi Mailako zikloa

IBILGAILU AUTOMOBILEN ELEKTROMEKANIKA

Goizeko ordutegia Titulu honen konpetentzia orokorra da ibilgailuen mantentze lanak egitea, osagarriak muntatzea eta transformazioak egitea automozioaren sektoreko mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituz, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak betez.

IBILGAILU AUTOMOBILEN ELEKTROMEKANIKA

Gaueko ordutegia Titulu honen konpetentzia orokorra da ibilgailuen mantentze-lanak egitea, osagarriak muntatzea eta transformazioak egitea automozioaren sektoreko mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituz, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak betez.