Arte grafikoak – Erdi Mailako zikloa

INPRIMAKETA GRAFIKOA

Goizeko ordutegia Titulu honen konpetentzia orokorra da sistema konbentzionalen (offset, flexografia eta serigrafia) edo baliabide digitalen bitartez inprimakiak produzitzeko irudia erregistratzea, tonuak doitzea eta doikuntza mekanikotako jarduerak burutzea. Horretarako, makina eta ekipo osagarriak kontrolatu eta mantenduko dituzte kalitatezko produkzioa finkatutako epean eskuratzeko. Hori guztia, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauak betez gauzatuko dute.

INPRIMAKETA GRAFIKOA

= Gaueko ordutegia Titulu honen konpetentzia orokorra da sistema konbentzionalen (offset, flexografia eta serigrafia) edo baliabide digitalen bitartez inprimakiak produzitzeko irudia erregistratzea, tonuak doitzea eta doikuntza mekanikotako jarduerak burutzea. Horretarako, makina eta ekipo osagarriak kontrolatu eta mantenduko dituzte kalitatezko produkzioa finkatutako epean eskuratzeko. Hori guztia, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauak betez gauzatuko dute.

AURREINPRIMAKETA DIGITALA (A eta D ereduak)

Goizeko ordutegia Titulu honen konpetentzia orokorra da argitalpen elektronikoak mihiztatzeko eragiketak egitea, testuak eta irudiak orrikatzea eta tratatzea, orrialdeak ezartzea, Inprimatzeko moduak digitalki eskuratzea, eta prozedura digitalen bitartez inprimatzea, kalitatea ziurtatuz eta segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko araudiari jarraituz.