Fabrikazio mekanikoa – Erdi Mailako zikloa

MEKANIZAZIOA (A, B eta D ereduak)

Goizeko ordutegia Titulu honen gaitasun orokorra da txirbil-¬harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta.

MEKANIZAZIOA (A eredua)

Arratsaldeko ordutegia Titulu honen gaitasun orokorra da txirbil-¬harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta.